Новини

23.07.2008СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ПО НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ФОНДА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

На 21.07.2008 г. стартира процедурата по набиране на проектни придложения по Фонда за подкрепа на НПО в рамките на Финан ...

23.07.2008ИЗБРАН Е ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ

Заместник министърът на транспорта Весела Господинова и кметът на Столична община Бойко Борисов представиха официално р ...

23.07.2008МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КАНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Министерство на труда и социалната политика кани желаещите неправителствени организации да представят заявление за номин ...

21.07.2008ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНС ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ”

На 22.07.2008 г. в гр. Солун, Гърция се проведе първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната пр ...

21.07.2008ОДОБРЕН Е НОВ ПРОЕКТ ПО ОПТП

Днес, 21 юли 2008 г., беше одобрен нов проект по оперативна програма „Техническа помощ” /ОПТП/ – „Извършване на проверки ...

10.07.2008Министерство на финансите получи одобрение за финансиране на проект по процедура за директни бенефициенти по ОПАК

Вчера 09.07.2008 г. бе подписан договорът по проект „Анализ на прилагането на „Методически указания за публично-частно п ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.