Новини

08.09.2008МИНИСТЪР ОРЕШАРСКИ ЗАМИНА НА ЕДНОДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ В АТИНА

Днес, 08.09.2008 г., министърът на финансите Пламен Орешарски замина на еднодневно посещение в Атина, Гърция. Визитата е ...

04.09.2008ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ, ОТГОВАРЯЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, ЩЕ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ И ОПЕРАТИВНО НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

Правителството реши да бъде създаден Съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от Европейския съюз. Цел ...

04.09.2008ЗАКОННО, ПРОЗРАЧНО, ЕФЕКТИВНО, ЕТИЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ Е ПРИНЦИПЪТ НА РАБОТА В НА „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Законно, прозрачно, ефективно, етично и професионално управление на проектите по изграждане и поддържане на пътната инфр ...

04.09.2008НОВИ 131 ПРОЕКТА СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА"

131 проекта са одобрени за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модерн ...

04.09.20083 МЕСЕЦА ЩЕ Е МАКСИМАЛНИЯТ СРОК ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

3 месеца ще е максималният срок за оценка на постъпилите проектни предложения, предвиждат приетите от правителството изм ...

28.08.2008ПОДПИСАНИ СА ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В ГРАД СОФИЯ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОП ТРАНСПОРТ

В Министерство на транспорта бяха подписани договори между „Метрополитен” ЕАД, Обединение „Метро Трейс” и фирма „Доуш Ин ...

25.08.2008НА 20 АВГУСТ 2008 г. СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА НОВИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Стартира набирането на проектни предложения по схема BG161PO001/1.4-02/2008: "Подкрепа за подобряване на градската сред ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.