Новини

18.09.2008МИНИСТЪР ОРЕШАРСКИ: РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГАРАНТИРА СТАБИЛНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ

Европейската регионална политика е една от най-успешните политики на ЕС, осигуряващи заетост и растеж, а доброто икономи ...

18.09.2008Проекти-модел във водния сектор и екологията ще разработва правителството с помощта на ЕИБ и JASPERS

Генерални планове за 26 области във водния сектор на приоритетен принцип ще бъдат разработени с помощта на Европейската ...

17.09.2008ТРИ АПЛИКАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ” СЕ ОЧАКВА ДА БЪДАТ ОДОБРЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ДО КРАЯ НА 2008 г.

В Министерството на Транспорта се проведе работна среща във връзка с дейността на инициативата JASPERS по подготовката н ...

16.09.2008МИНИСТЪР ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ ОТКРИ СЕМИНАР ЗА ОП „ТРАНСПОРТ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт” проведе обучителен семинар за представителите на медиите в период ...

11.09.2008ПРОМЕНИ В ПЪРВАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013 Г.

Направени са промени в съдържанието на насоките за кандидатстване и апликационната форма на стартиралата на 11 юли 2008 ...

10.09.2008EКСПЕРТИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ОБСЪДИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБЩИ ПРОЕКТИ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Възможностите за разработване на общи инфраструктурни проекти и за създаване на обединения за тяхното изпълнение обсъдих ...

09.09.2008Актуална информация относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП

Във връзка с постъпили въпроси към Пресцентъра на Министерство на финансите, свързани с Финансовия механизъм на Европейс ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.