Новини

23.09.2008ПУБЛИКУВАНЕ НА ПЪРВИТЕ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013”

Подписани са първите 177 договора на обща стойност 8 068 994,78 лева по процедурата за предоставяне на безвъзмездна фина ...

23.09.2008ДАНС ЩЕ ПОЛЗВА СРЕДСТВА ПО ИНСТРУМЕНТА ШЕНГЕН

ДАНС да бъде включена към ведомствата, чиято дейност може да бъде подкрепяна в рамките на Инструмента Шенген предвиждат ...

23.09.2008ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА ОБСЪДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ СКФ С ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ И КМЕТОВЕ НА ДУНАВСКИТЕ РАЙОНИ

Използването на средствата от Структурните фондове на ЕС за подобряване на икономическото състояние на Дунавския регион ...

23.09.2008Министерствата, управляващи оперативни програми, отварят вратите си за граждани

Министерствата, управляващи оперативни програми, отварят вратите си за граждани, фирми и неправителствени организации, к ...

18.09.2008ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НАПРАВЛЯВАЩИЯ КОМИТЕТ ПО ТУИНИНГ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ФАР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

На 18.09.2008 г. се проведе първото заседание на Направляващия комитет по ФАР туининг проект BG 06 IB SPP 01 “Подобряван ...

18.09.2008На 15.09.2008 г. стартира схема „За по-добро бъдеще на децата” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 15.09.2008 г. Агенцията за социално подпомагане обяви набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна фин ...

18.09.2008МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ СТАНА СЪУЧРЕДИТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЕКСПЕРТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЧП

На 16 септември 2008г. заместник министър Любомир Дацов подписа в Париж Меморандум за създаване на Европейския експертен ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.