Новини

03.10.2008НОВА СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” СТАРТИРА НА 2 ОКТОМВРИ 2008 Г.

Отворена е следната схема за безвъзмездна помощ по Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. “ ...

03.10.2008МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА: ИМА ДЕСЕТОКРАТНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ОТ МАЙ ДО СЕПТЕМВРИ

България вече е преодоляла основните слабости при усвояването на европейските пари, заяви евродепутатът Богослав Либерац ...

03.10.2008ОБЯВАТА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НЯМА ДА БЪДЕ ПОДНОВЕНА

Набирането на проектни предложения по Норвежката програма за сътрудничество в България беше спряно на 17.04.2008 г. до п ...

01.10.2008ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ НА ТВЪРДИТЕ ОТПАДЪЦИ НА СОФИЙСКА ОБЩИНА»

Във връзка с многобройните въпроси относно процедурата за поддаване на апликационнaта формa по проект „Управление на твъ ...

30.09.2008ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ”

Министерството на транспорта организира Ден на отворените врати на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Инициати ...

30.09.2008Строителството на Дунав мост II ще бъде изпълнено в срок

Вицепремиерът Меглена Плугчиева, министърът на транспорта Петър Мутафчиев, министърът на вътрешните работи Михаил Миков, ...

25.09.2008ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: РЯЗКОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ СЪЗДАВА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА БИЗНЕСА

Министърът на финансите Пламен Орешарски участва в международната конференция за обновената Лисабонска стратегия и новит ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.