Новини

12.11.2008Посещение с обучителна цел по програма ФАР

В периода 20-24.10.2008 г. се проведе посещение с обучителна цел в Испания по Компонент 2 ”Подобряване на управлението и ...

12.11.2008Провеждане на обучение в сферата на Държавните помощи на Управляващите органи и Междинните Звена на Оперативните Програми в България

На 04, 05 и 06 ноември 2008 г. в София бяха проведени семинар и обучение в областта на държавните помощи и структурните ...

12.11.2008Официално стартиране на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007 – 2013 г.)

На пресконференция, проведена на 11.11.2008 г. в хотел Радисън САС, бе обявено официалното стартиране на Оперативна прог ...

11.11.2008НА 7 НОЕМВРИ 2008 Г. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” НАВЪРШИ ЕДНА ГОДИНА

На 07.11.2008 г. в зала Колегиум на Министерство на финансите се проведе честване по случай една година от одобрението н ...

11.11.2008Годишник на регионите 2008 на Евростат: Регионите в ЕС 27 под микроскоп

В кой регион на ЕС можете да откриете най-висок дял на заетите в областта на високите технологии? Отговорът на този и м ...

07.11.2008ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” НАВЪРШИ ЕДНА ГОДИНА

Днес, 07.11.2008 г., се навършва една година от одобрението на оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) от ЕК. По т ...

07.11.2008ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА СЕ СРЕЩНА С ЕВРОКОМИСАРЯ ПО РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ДАНУТА ХЮБНЕР

Националната позиция на България за предприемане на финансова корекция от 652 хил. евро от техническата помощ по ИСПА в ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.