Новини

27.11.2008ПУБЛИКУВАМЕ НОВА ИНФОРМАЦИЯ НА СТРАНИЦАТА „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС”

За улеснение на потребителите на Информационния портал „Структурни фондове на ЕС” в Интернет публикуваме връзки (линков ...

27.11.2008ПРОВЕДЕ СЕ ТРЕТОТО ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПТП

На 24.11.2008 г. в х-л „Шератон”, гр. София се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Опе ...

25.11.2008ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: ДОБРОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПТП Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

Колеги, На 24.11.2008 г., се проведе официално честване на първата годишнина на Оперативна програма „Техническа помощ ...

25.11.2008Провеждане на обучение в сферата на Държавните помощи на Управляващите органи и Междинните Звена на Оперативните Програми в България

На 19 ноември 2008 г. в Министерството на финансите, се състоя втора сесия на обучението в областта на държавните помощи ...

21.11.2008ОФИЦИАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА ПЪРВАТА ГОДИШНИНА ОТ ОДОБРЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Колеги, На 24.11.2008 г. от 11.00 ч. в зала „Средец” на хотел „Шератон” Управляващият орган на оперативна програма „Т ...

21.11.2008“ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПЪРВИ ЕТАП” – УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 12 ноември 2008 г. Управляващият орган публикува решение № ОП-01/10.11.2008 с което удължава до 31.12.2008 срока за п ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.