Новини

06.02.2009ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” - СФОРМИРАНИ СА ОЦЕНИТЕЛНИ КОМИСИИ

ИАНМСП сформира оценителни комисии по следните процедури: BG161PO003-2.1.03„Покриване на международно приети стандарти” ...

06.02.2009Посещение на г-жа Меглена Плугчиева, заместник министър-председател в Брюксел, 4-5 февруари 2009 г.

В периода 4-5 февруари 2009 г. г-жа Меглена Плугчиева, заместник министър-председател бе на посещение в Брюксел. В съста ...

06.02.2009ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Брошурата “Възможности за финансиране. Ползи от членството в ЕС. Финансиране на малките и средните предприятия - приорит ...

05.02.2009ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” - ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009

Съгласно чл. 69 от Регламент на Съвета № 1083/2006, Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 200 ...

04.02.2009ОП “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” - ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009

Съгласно чл. 69 от Регламент на Съвета № 1083/2006, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентосп ...

03.02.2009164 нови проекта ще се състезават за финансиране по ОПАК

Общо 164 проектни предложения получи Управляващият орган на Оперативната програма “Административен капацитет” по двете н ...

03.02.2009Публикувана е индикативната годишна работна програма на Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” за 2009 г.

На своето заседание на 28.01.2009 г., Комитета за наблюдение на Оперативната програма “Административен капацитет” обсъди ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.