Новини

20.02.2009ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” - ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009

Съгласно чл. 69 от Регламент на Съвета № 1083/2006, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ре ...

20.02.2009 „Конференция относно добрите практики за функционирането на Информационните системи за управление на Структурните фондове в държавите-членки на Европейския съюз”, 19 февруари 2009 г.

Днес, 19 февруари 2009 г. в хотел „Арена ди Сердика”, град София се проведе Конференция относно добрите практики за функ ...

20.02.2009СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

В периода 20-21 февруари 2009 г. в гр. Хисаря ще се проведе специализирано обучение за бенефициентите по оперативна прог ...

18.02.2009РЕНАЛДО МАНДМЕТС: БЪЛГАРИЯ ИМА ЧУВСТВИТЕЛЕН НАПРЕДЪК ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

От 2007 г. до настоящия момент са обявени процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за над 4.7 млрд. евро, ...

17.02.2009 „Конференция относно добрите практики за функционирането на Информационните системи за управление на Структурните фондове в държавите-членки на Европейския съюз”,19 февруари 2009 г.

На 19 февруари 2009 г в хотел „Арена ди Сердика”, град София ще се проведе Конференция относно добрите практики за функц ...

17.02.2009Ефективният мониторинг - основен инструмент за откриване на нередности при усвояването на европейските фондове

На 12.02.2009 г. беше проведена пресконференция на Европейския колеж по икономика и управление (ЕКИУ) относно спряно изп ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.