Новини

25.02.2009Три оферти са подадени за изграждане на жп участък „Свиленград – турска граница”

Днес, 25 февруари 2009 г., в 10 ч., в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура” бяха отворени офертит ...

24.02.2009Предстоящо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 г.

На 24.02.2009 г. в гр. Струмица, Р Македония, ще се проведе Второто заседание на Съвместния комитет за наблюдение на изп ...

24.02.2009ОБЯВЕНИ СА НАГРАДИТЕ “РЕДЖИОСТАРС” ЗА 2009

Наградата „РеджиоСтарс” беше дадена за първи път на телевизионен спот, представящ кохезионната политика на ЕС, в категор ...

23.02.2009СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

В периода 20-21 февруари 2009 г. в гр. Хисаря се проведе специализирано обучение за бенефициентите по оперативна програм ...

23.02.2009Министерския съвет на своето заседание от 19.02.2009 г. прие проект на Решение за увеличаване на авансовите плащания към общините и НАПИ

На редовното заседание от 19.02.2009 г. Министерският съвет прие да разгледа като точка от дневния ред и решение за за у ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.