Новини

14.04.2009ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани ...

13.04.2009ПУБЛИКУВАНА Е ВТОРА ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОНДА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В РАМКИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

На 6.04.2009 г. стартира втората процедурата за набиране на проектни предложения по Фонда за подкрепа на НПО в рамките н ...

09.04.2009МВнР НАБИРА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА НА РАЗВИТИЕ

Във връзка с участието на България в политиката за развитие на ЕС, Министерството на външните работи понастоящем разрабо ...

09.04.2009Работно посещение в Република Гърция, 30 март-4 април 2009г.

В изпълнение на дейностите по Проект с предмет „Анализ на прилагането на „Методически указания за публично-частно партнь ...

08.04.2009България ще получи допълнителни авансови средства за 2009 г. в размер на 88 млн. евро от структурните фондове на ЕС

България ще получи във форма на допълнителни предварителни плащания за 2009 г. 87 811 841 евро, от които 64 102 644 евр ...

07.04.2009Офис на JASPERS бе открит в София, 8 инфраструктурни проекти вече са консултирани

По инициатива на вицепремиера по управление на еврофондовете Меглена Плугчиева Европейската инвестиционна банка откри оф ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.