Новини

26.05.2009Подписани са два договора в железопътния сектор

В министерството на транспорта бяха подписани договори между Национална компания „Железопътна инфраструктура” с избранит ...

25.05.2009Европейската комисия възстанови междинните плащания по програма ИСПА/Кохезионен фонд

На 13 май 2009 г. с Решение на Европейската комисия беше бяха възстановени междинните плащания от страна на Комисията по ...

25.05.2009Публикувани са промени в регламентите за ЕСФ и ЕФРР

Чешкото председателство на ЕС представи промените, направени в Регламента (ЕО) № 1080/2006 за Европейския фонд за регион ...

25.05.2009СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО”, СОФИЯ, 20-22 МАЙ 2009Г.

В периода 20-22 май 2009г. в гр.София бе проведен семинар-обучение на тема „Методически указания за публично-частно парт ...

22.05.2009Пет нови проекта ще бъдат финансирани по ОПАК

Пет нови проекта на съдебната система ще получат безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма “Административен ...

19.05.2009Стартира обучение за лектори за работа с Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти в България /ИСУН/

Стартира обучение за обучители за работа с Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструмент ...

19.05.2009РАБОТЕН СЕМИНАР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС” В МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

В периода 14-16 май 2009 г., в Чифлик се проведе работен семинар на дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министер ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.