Новини

29.05.2009СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯТА ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ НА КООРДИНАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС”

На 02-04 юни 2009 г. в гр. Пловдив ще се проведе първото обучение за укрепване капацитета на общините за усвояване на ср ...

28.05.2009Споразумения за прилагане на европейските инициативи JEREMIE и JESSICA бяха подписани днес в Министерски съвет

Споразумения за прилагане на европейските инициативи JEREMIE и JESSICA в България бяха подписани днес на официална церем ...

28.05.2009ДИРК АНЕР: КОМИСИЯТА Е ОПТИМИСТИЧНО НАСТРОЕНА ЗА СКОРОШНОТО ЗАВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Оценяваме високо извършената работа и положителния напредък при изпълнението на оперативните програми, каза директорът н ...

28.05.2009ПРОЕКТИ НА СТОЙНОСТ 41.5 МИЛИОНА ЕВРО СА ОДОБРЕНИ В БЪЛГАРИЯ ПО НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

Общо 70 проекта на стойност 41.5 млн. евро получиха финансиране от Норвежката програма за сътрудничество и Финансовия ме ...

27.05.2009Отчет за дейността по усвояване на средствата от ЕС май 2008 – май 2009

На 26 май на пресконференция в Министерски съвет заместник министър-председателя по управление на европейските фондове М ...

27.05.2009Четвърто официално заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Техническа помощ”, 26.05.2009 г., София

На 26.05.2008 г. в гр. София, х-л „Арена ди Сердика” се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение ...

26.05.2009МЕЖДУНАРОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ „СТРУМА”

На 21-22 май 2009г. в гр. Благоевград се проведе Международният икономически форум „Струма”. Събитието беше открито от м ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.