Новини

15.06.2009Работен семинар във връзка с промените в нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 11-13 юни 2009 г. в гр. Сандански

В периода 11-13 юни 2009г. в гр.Сандански се проведе работен семинар във връзка с промените в нормативната уредба в обла ...

15.06.2009ПРОВЕДЕ СЕ СЕМИНАР ПО ИНИЦИАТИВАТА JASPERS ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”

На 12 юни 2009 г. в Централния военен клуб - София се проведе работен семинар в рамките на JASPERS - съвместна инициатив ...

12.06.2009Пето официално заседание на Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет”

На 11.06.2009 г., от 14.00 ч. в хотел „Гранд хотел София” се проведе пето официално заседание на Комитета за наблюдение ...

11.06.2009СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО”, СОФИЯ, 27-29 МАЙ 2009Г.

В периода 27-29 май 2009г. в гр.София бе проведен семинар-обучение на тема „Методически указания за публично-частно парт ...

10.06.2009ЕДИННИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ www.eufunds.bg С НОВО ЛИЦЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

От 5 юни 2009 г. единният информационен портал за средствата от Структурните инструменти на ЕС вече е с нова визия и раз ...

10.06.2009ИНИЦИАТИВА НА ЦЕНТРАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО ПОПУЛЯРИЗИРА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Над 500 предложения от 160 български общини се включиха в инициативата за набиране на информационни материали, отразяващ ...

10.06.2009Близо 180% ръст в плащанията по оперативните програми на ЕС отчита доклада по изпълнението на НСРР

Откриване на процедури за общо 4,1 млрд. лв. до края на 2009 г. предвижда плана за предстоящите дейности Плащания ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.