Новини

24.06.2009ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ СЕ ЗАПОЗНАХА С ЛАТВИЙСКИЯ ОПИТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

В периода 15-20 юни 2009 г. в Латвия беше проведено първото учебно посещение за представители на общините по проект „По ...

23.06.2009Публикуван е банер за подкрепата на Белоградчишките скали в номинациите за новите 7 чудеса на света

На сайта eufunds.bg е публикуван банер за подкрепата на Белоградчишките скали в номинациите за новите 7 чудеса на света. ...

20.06.2009Указания на Агенцията за обществени поръчки

Публикувани са Указания на Агенцията за обществени поръчки относно "Често допускани грешки и нарушения при изготвяне на ...

19.06.2009ЕК разреши подписването на нови договори по ОП „Регионално развитие” и „Транспорт” Проектите по двете оперативни програми възлизат на обща стойност от 1.25 млрд.евро

С писмо до Министерството на финансите от 16 юни т.г. ЕК даде официално разрешение за подновяване на подписването на дог ...

18.06.2009ДНЕС БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ОТКРИТА ИНСПЕКЦИЯ НА ОБЕКТ „СТРОИТЕЛТВО НА АМ „ЛЮЛИН”: СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – П.В. ДАСКАЛОВО”

Днес от 11.00 беше проведена открита инспекция на проект „Строителство на АМ „Люлин”: Софийски околовръстен път – п.в. Д ...

17.06.2009ВЪЗСТАНОВЕНИ СА ПЛАЩАНИЯТА ПО ФМ НА ЕИП

На 10 юни 2009 г. Исландия, Лихтенщайн и Норвегия постигнаха споразумение с България относно промяната в схемата за упра ...

15.06.2009СЕМИНАРИ-ОБУЧЕНИЯ „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО”, ГР. БУРГАС НА 8 И 9 ЮНИ, И К.К. „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” НА 11 И 12 ЮНИ 2009 Г.

В периода 8 -9 юни 2009г. в гр.Бургас, и на 11 – 12 юни 2009 г. в к.к. „Златни пясъци” бяха проведени поредните семинари ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.