Новини

13.07.2009НОВИ ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

През м. юни 2009 г. стартираха 3 нови операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) на обща ...

08.07.2009Работата по европейски проекти продължава

График за изготвяне на документацията за автомагистрала „Тракия” бе съгласуван по време на работното посещение на експе ...

08.07.2009ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НСРР

Днес, 07 юли 2009 г., бе даден старт на имиджовата кампания на Министерството на финансите за популяризиране на Национал ...

08.07.2009ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ПО СХЕМА "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ”

Публикувани са Насоки и пакет от документи за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG ...

07.07.2009МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ ОДОБРИ АКТУАЛИЗИРАН ВАРИАНТ НА „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО”

На 18 юни 2009г. Министърът на финансите г-н Пламен Орешарски одобри актуализиран, основно преработен и допълнен вариант ...

07.07.2009ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НСРР -ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НСРР -

Днес, 07 юли 2009 г., бе даден старт на имиджовата кампания на Министерството на финансите за популяризиране на Национал ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.