Новини

16.11.2009ПО ОП „ТРАНСПОРТ" СТАРТИРА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ЛОТ 2 НА АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ”

На 12 ноември 2009 г. Агенция "Пътна инфраструктура" стартира тръжната процедура за обществена поръчка с предмет „Опреде ...

16.11.2009ОТКРИТА Е ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ – БУРГАС ПО ОП „ТРАНСПОРТ”

На 11 ноември 2009 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура" откри тръжна процедура за избор на изпълнител с п ...

13.11.2009ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма «Регионално развитие» взе решение за прекратяване на процедур ...

09.11.200975 НОВИ ДОГОВОРА СА СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Нови 75 договора на стойност 375 237 987,13 лв. бяха сключени през м. октомври 2009 г. по оперативните програми, съфин ...

09.11.2009ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” НАВЪРШИ 2 ГОДИНИ

На 7 ноември 2009 г. Оперативна програма „Техническа помощ” навърши две години от своето одобрение от ЕК. През този пе ...

21.10.2009Шесто официално заседание на Комитета за наблюдение на

На 19.10.2009 г., от в хотел „Шератон” се проведе шестото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна пр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.