Новини

07.12.2009Три нови процедури по ОПАК ще подобрят качеството на работа на държавните служители и предоставянето на електронни административни услуги

Нова процедура по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) ще даде възможност за подобряване на сис ...

04.12.200931 МИЛИОНА ЛЕВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” ТРЪГВАТ КЪМ ОБЩИНИТЕ

„Към общините тръгват 31 милиона лева от Оперативна програма „Околна среда", съобщи министър Караджова на форум за ОПО ...

04.12.2009Проведе се шестото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проектите, изпълнявани по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94)

В периода 30 ноември - 2 декември 2009 г. в Резиденция „Бояна" се проведе Комитета за наблюдение и контрол на фин ...

04.12.2009ОТКРИТА Е ВТОРАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007-2013”

Открита е втората покана за набиране на проектни предложения по оперативна програма „Югоизточна Европа 2007-2013 г.&qu ...

02.12.2009ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 - 2013

На 3 и 4 декември 2009г., в Гранд Хотел „Велинград", гр. Велинград, от 13.30 ч. ще се проведе петото заседан ...

02.12.2009ФОРУМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”

На 3 декември 2009 г., четвъртък, от 10:30 часа, в зала "София-1" на Кемпински Хотел Зографски, ще се провед ...

01.12.2009ОДОБРЯВАНЕ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2010 Г.

На 25 ноември 2009 г. Комитетът за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност" одобри Индикативната годишна работна програма ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.