Новини

11.01.2010Изплатени са над 50% от договорените средства по ОП „Административен капацитет”

Към 31 декември 2009 г. са изплатени 52,84% от договорените средства по Оперативна програма „Административен капацитет ...

21.12.2009ОФИЦИАЛНО ПОДПИСАХА ДОГОВОРА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ВРАЦА

Договорът за „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца" бе официално подписан на 21 декември 2009 г. от министър ...

18.12.2009ПЪРВИТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОПРЧР БЯХА ВРЪЧЕНИ ОТ МИНИСТЪР МЛАДЕНОВ

На 19 декември 2009 г. във фоайетата на метростанциите „Национален стадион „Васил Левски" „Опълченска" и „Со ...

18.12.2009Промени в пакета документи за кандидатстване по схема BG161PO001/1.1-07/2009 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кандидати по Схема за предоставяне на безвъ ...

18.12.2009ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПЪРВИЯ ГОЛЯМ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”

На 17 декември 2009 г. с Решение на Европейската комисия е одобрен за финансиране интегрирания проект за водния цикъл ...

18.12.2009131 МИЛИОНА ЕВРО ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА” ЗА ЗАВОДА ЗА ОТПАДЪЦИ НА СОФИЯ и 10 МИЛИОНА ЕВРО, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ДЕПОТО В ПЕРНИК

Министър Нона Караджова изпрати покани до Столична община и община Перник за предоставяне на проектни предложения за и ...

18.12.2009На 19 декември в три софийски метростанции ще бъдат открити информационни щандове за възможностите по оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Как да се възползвам от възможностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"? Всеки може да получ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.