Новини

26.01.2010Стартира тръжната процедура за строителен надзор на Лот 2 на АМ „Тракия”

Агенция „Пътна инфраструктура" стартира открита тръжна процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга в ...

19.01.2010Всички общини ще могат да искат авансово плащане от 50% по Програмата за развитие на селските райони

Всички общини, сключили договор по Програмата за развитие на селските райони, ще могат да поискат авансово плащане от ...

18.01.2010ПО ОПТП СА ДОГОВОРЕНИ 22,7% И ИЗПЛАТЕНИ 4.8% ОТ БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМАТА

На 18.01.2010 г. в град София се проведе Петото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна прогр ...

15.01.2010ПРЕЗ 2010 Г. ЩЕ СЕ УСКОРЯТ ПЛАЩАНИЯТА И ПОДГОТОВКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Основната задачата на правителството през 2010 г. е да се ускорят плащанията и подготовката на нови проекти, финансира ...

15.01.2010Пето официално заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Техническа помощ”, 18.01.2010 г., София

На 18.01.2010 г. в гр. София, х-л „Шератън" предстои да се проведе Петото официално заседание на Комитета за набл ...

14.01.2010Официално ще бъде представен първият стратегически доклад на България за 2009 г.

На 15 януари 2010 г., от 9.00 ч., в зала „София" на Гранд хотел София ще се проведе Петото заседание на Комитета ...

13.01.2010Преглед на изпълнението на оперативните програми от Генерална дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия и от българското правителство

Генералният директор на Генерална дирекция "Регионална политика" в Европейската комисия Дирк Анер е изпратил ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.