Новини

26.02.2010Избраха изпълнител за строителството на Лот 2 на Автомагистрала „Тракия”

С Решение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” беше определен изпълнителят за допълн ...

23.02.2010Открива се нова схема по Оперативна програма „Регионално развитие”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова ...

23.02.2010Подписан е договорът за втория голям инфраструктурен проект по ОП „Околна среда”

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Габрово Томислав Дончев подписаха договор за пр ...

19.02.2010Обучения за работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове на ЕС (ИСУН), 15-19 февруари 2010 г.

 През месец февруари 2010 г. в гр. София, зала № 5 на сградата на Министерството на труда и социалната политика, се про ...

11.02.2010ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАЗМРАЗИ ФИНАНСИРАНЕТО ПО ОЩЕ ДВЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Европейската комисия размрази финансирането по още две оперативни програми - „Околна среда" и „Административен ка ...

11.02.2010Осем оферти кандидатстват за рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас

На 11 февруари 2010 г. в 10.00 ч. в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура" бяха отворени по ...

10.02.2010Европейската комисия даде положителна оценка за съответствие и за оперативните програми „Конкурентоспособност” и „Транспорт”

Европейската комисия утвърди оценките за съответствие по още две оперативни програми „Конкурентоспособност" и „Тр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.