Новини

31.03.2010Стартира процедура за набиране на проекти за развитие на стартиращи иновативни предприятия

На 29 март 2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Раз ...

31.03.2010Променени са изискванията за кандидатстване по схема ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по ОПРР

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява конкретния бенефициент, Министерство на икономиката ...

30.03.2010Министър Дончев ще обсъди с представители на общините изпълнението на Оперативните програми

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще обсъди днес, 30 март, с представители на ...

30.03.2010Нови 15 проекта на Агенция „Пътна инфраструктура” по ОПРР

Приключи работата на втората оценителна комисия по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/2. ...

30.03.2010Стартира интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони

От 30 март 2010 г. официално заработи интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) www.prsr ...

30.03.2010Томислав Дончев: Обсъждаме увеличаване на авансовите плащания на проекти по Оперативните програми над 35%

Обсъждаме увеличаване на авансовите плащания по Оперативните програми дори с повече от 35%. Това заяви днес министърът ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.