Новини

23.04.2010Подписаха договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Автомагистрала „Тракия”

Управляващият орган на ОП „Транспорт” и бенефициентът Агенция „Пътна инфраструктура” подписаха днес договор за предоста ...

20.04.2010Министър Томислав Дончев обсъди с НСОРБ подготвяните промени в механизма за предоставяне на средства по Оперативните програми

Промените подготвяни в ПМС 121 за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните пр ...

15.04.2010Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани ...

13.04.201027 хиляди ваучера за обучение на стойност над 17 млн. лв. раздаде Агенцията по заетостта по схема „Аз мога” по ОПРЧР

Агенцията по заетостта, в качеството си на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, регист ...

13.04.2010Оперативна програма ”Околна среда” представи възможностите за финансиране на проекти във водния сектор на изложение в София

Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) представи възможностите за финансиране на проекти във водния сектор на изложе ...

09.04.2010АОП проведе обучение на тема „Прилагане на европейските директиви при възлагане на обществени поръчки”

На 9 април 2010 г. в хотел „Света София" се проведе обучение на тема „Прилагане на европейските директиви при възлаган ...

07.04.2010Започна работата на тунелопробивната машина по проекта за разширение на метрото в София

На 6-ти април 2010 г. беше даден официален старт на уникалната тунелопробивна машина „София” от министър-председателя н ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.