Новини

04.05.2010Стартира публично обсъждане на изготвените изменения в ПМС №121/2007 г. и ПМС №55/2007 г

Централното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет стартира публична дискусия върху разработените ...

03.05.2010Министър-председателят направи символична първа копка на ЛОТ 2 от автомагистрала „Тракия“

„Ще използваме европейски средства и ще докажем на Европа, че българските строителни фирми работят качествено и бързо. ...

30.04.2010Томислав Дончев: В сравнение с миналата година, темпът на плащанията по оперативните програми се е увеличил 7 пъти

„Политиката на България за нулева толерантност към корупцията среща голяма подкрепа. За първи път основната тема, коят ...

29.04.201016 821 студенти със стипендии и 17 370 с награди от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 28 април 2010 г. бе обявено класирането за студентски стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди” ...

27.04.2010Отвориха ценовите оферти за рехабилитация на ЖП линията Пловдив – Бургас

На 27 април 2010 г. бяха отворени ценовите оферти на допуснатите до този етап кандидати за рехабилитация на ЖП инфрастр ...

27.04.2010Министър Томислав Дончев замина за Брюксел на първо официално посещение

Днес, 27 април (вторник) 2010 г., министърът по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев замина ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.