Новини

27.05.2010Стартира кампанията „Знаете ли какво може да направи за Вас социална Европа?”

На 1 юни 2010 г. от 10.00 ч. в парка между Орлов мост и „Ялта” министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ...

19.05.2010Нови 296 милиона лева от ОПРЧР за заетост, обучение, развитие на образованието и социалната икономика

На 19 май 2010 г. в гр. Сандански се проведе шестото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма ...

18.05.2010Стартира първият ЖП проект, финансиран по ОП „Транспорт”

На 18 май 2010 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков даде официален ...

17.05.2010Проведе се обучение за използване на ИСУН за служителите на ЦКЗ

35 служители на Централното координационно звено за средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз (ЦКЗ) се о ...

14.05.2010Проект за подобряване на градския транспорт в Бургас одобри на първото си заседание Съветът за координация при управление на средствата от ЕС

Два големи проекта - за интегриран градски транспорт на Бургас и за доизграждане на автомагистрала „Тракия" - лото ...

10.05.2010Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ИАНМСП обявяват открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване

На 10 май 2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативна програма „Разв ...

10.05.2010Първо посещение в България на европейския комисар по регионална политика Йоханес Хаан

„Очаквам общините в Северна България да предприемат повече инициативи за развитие на региона, за да можем да разчитаме ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.