Новини

08.06.2010КН на ОП „Транспорт” взе решение да бъде разширен обхватът на програмата

  На 7 и 8 юни 2010 г. в София се проведе осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програ ...

04.06.2010УО на ОП „Конкурентоспособност” обяви процедура за конкурентен подбор „Технологична модернизация в големи предприятия"

На 4 юни 2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативна програма „Разв ...

03.06.2010Над 291 000 човека са участвали в схеми по ОПРЧР през 2009 г.

Над 291 000 човека са участвали в схеми по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" през 2009 г., каза зам ...

02.06.2010Провеждат се информационни дни по ОП „Конкурентоспособност”

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма като Упр ...

02.06.2010Проведе се шестото редовно заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност"

На 2 юни 2010 г. от 14.00 ч. в гр. София, "Бест Уестърн Експо Хотел", зала "Еспланада", се проведе шестото редовно засе ...

31.05.2010УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПОС ПУБЛИКУВА ПРОЕКТ НА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Във връзка с предстоящото обявяване на процедура “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води ...

28.05.2010ОСИГУРЕНО Е НАЦИОНАЛНОТО СЪ-ФИНАНСИРАНЕ ЗА ШЕСТ ДОГОВОРА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ

Това стана ясно по време на редовната месечна среща на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томис ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.