Новини

28.06.2010Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще има приемна във Варна на 2 юли

На 2 юли 2010 г. министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще има изнесена приемна в ...

22.06.2010КН на ОПТП одобри нови бенефициенти по оперативната програма

На 22.06.2010 г. се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Техниче ...

17.06.2010Напредъкът по изграждането на системите за управление на отпадъците по ОП „Околна среда” беше представен на 34-тата асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България

Първата регионална система за управление на отпадъците се очаква да бъде готова до средата на 2012 г. в Ботевград. Тов ...

16.06.2010ПЪРВИЯТ УСПЕШЕН ПРОЕКТ ПО ОПОС – ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПОКАЗВА РЕЗУЛТАТИ

На официална церемония, състояла се на 15.06.2010 г., заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ...

16.06.2010Комитетът за наблюдение НА ОП „Околна среда” одобри Годишния доклад за изпълнение на програмата за 2009 г.

На 15.06.2010 г. в гр. Поморие се проведе осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „О ...

14.06.2010Днес беше даден официален старт на изграждането на речна информационна система на р. Дунав

Днес на пристанище „Русе - център" беше даден официален старт на проекта „Създаване на речна информационна систем ...

11.06.2010Проведе се седмото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проектите, изпълнявани по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в България

В периода 9 - 11 юни 2010 г. в Резиденция „Бояна" се проведе седмото заседание на Комитета за наблюдение и контро ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.