Новини

07.07.2010Министър Томислав Дончев разисква с работодателите увеличаване на размера на авансовите разплащания по ОП

Увеличаване на размера на авансовите разплащания и скоростта за изготвяне на документацията по оперативните програми р ...

06.07.2010Обнародвано е споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE

Днес, 06.07.2010 г., в бр. 51 на Държавен вестник са обнародвани: - Споразумението между правителството на Републ ...

06.07.201026 граждани, фирми и неправителствени организации обсъдиха казуси по усвояване на еврофондовете с министър Томислав Дончев

26 граждани, представители на фирми и неправителствени организации поставиха въпросите си за управлението на еврофондо ...

02.07.2010Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев посети обекти, финансирани с европейски средства в област Варна

  Двудневна обиколка на обекти, финансирани с евросредства направи министърът по управление на средствата от ...

01.07.2010Обявена е нова процедура по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

На 1 юли 2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативна програма „Разв ...

01.07.2010600 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ВОДНИ ПРОЕКТИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда" отправя покана за кандидатстване по процедура за директ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.