Новини

04.08.2010Проведе се обучение за служителите на ЦКЗ за промените в нормативната база в областта на управлението на средствата от ЕС

На 29-30 юли 2010 г. в гр. Велинград беше проведен семинар за служителите на Централното координационно звено за средс ...

03.08.2010Започна изграждането на отсечката „Нова Загора – Ямбол” от автомагистрала „Тракия”

На официална церемония на пътен възел Нова Загора беше направена първа копка на Лот 3 от автомагистрала „Тракия". Отсе ...

16.07.2010Обявена е нова процедура по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

На 16.07.2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативна програма „Разв ...

15.07.2010Томислав Дончев: Настъпвам интереси, но ще спра неизгодни проекти

Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев в интервю за в. „24 часа" - Г-н Дончев, изостава л ...

12.07.2010Генералният план за транспорта бе представен на работен семинар

  Развитието на транспортната инфраструктура до 2030 година бе обсъдено днес при представяне на проекта за Общ генер ...

09.07.2010Заключителен информационен ден на ОП „Конкурентоспособност” в гр. София - 9 юли 2010 г.

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма кат ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.