Новини

15.01.2015Сметната палата финализира успешно първия проект по ОПАК

Служителите на Сметната палата преминаха общо 56 обучения за прилагане на международните одитни стандарти и за работ ...

12.01.2015Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел с девет нови е-услуги

Министерството на правосъдието разшири информационната система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанск ...

05.01.2015Покана за кандидатстване за награди на „RegioStars 2015“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската Комисия

Публикувана е покана за кандидатстване за наградите „RegioStars 2015" на Главна дирекция „Регионална и градска ...

30.12.2014Над 16,5 млрд. лева са изплатени по програмите с европейско финансиране

До края на 2014 г. по оперативните програми, програмата за развитие на селските райони и тази за развитие на сектор ри ...

29.12.2014Европейската Комисия възстанови още 7,3 млн. лв. по ОПАК

На 12 декември Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) получи поредния транш от Европейската ком ...

18.12.2014Криминална полиция разработи външен портал за спасяване на произведенията на изкуството

С финансовата подкрепа на ОПАК Главна дирекция „Криминална полиция" към Министерството на вътрешните работи раз ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.