Новини

07.09.2010Министър Томислав Дончев подписа споразумение за 106,5 млн. лв. по българо-швейцарската програма за сътрудничество

Днес, 7 септември 2010 г., вторник, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и прези ...

03.09.2010Започна изграждането на ЛОТ 4 на Автомагистрала „Тракия”

На 3 септември 2010 г. беше даден официален старт на изграждането на Лот 4 на Автомагистрала „Тракия". Общата дъл ...

31.08.2010Министър Томислав Дончев ще участва в представянето на междинния доклад за еврофондовете в Народното събрание

На 1 септември 2010 г. министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще участва в заседан ...

27.08.2010Провежда се семинар за представяне на модели за управление на инфраструктурни проекти

Двудневен работен семинар за представяне на модели за управление на инфраструктурни проекти се провежда в периода 26-2 ...

27.08.2010Томислав Дончев: Строителството на Дунав мост 2 е изпълнено на 55%

Министърът по управление на средствата от ЕС вчера провери на място как се реализира проекта Финансово и физичес ...

23.08.2010Изменения и допълнения в Насоките за кандидатстване по три процедури за подбор на проекти по ОП „Конкурентоспособност”

Във връзка с необходимостта от изчисляване на интензитета на помощта за инвестиции, платима на няколко вноски/траншове ...

19.08.2010ОЩЕ 600 МИЛИОНА ЛЕВА ПО ОПОС ЗА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

Управляващият орган на ОП "Околна среда" отправя покана до 36 общини да кандидатстват за директно предоставя ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.