Новини

13.09.2010Томислав Дончев: Искаме българите отново да обърнат поглед към еврофондовете за реализиране на идеите си

Министърът по управление на средствата от ЕС даде старт на национална информационна кампания за Оперативните програми ...

12.09.2010Министър Дончев ще даде старт на информационна кампания за Оперативните програми

На 13 септември 2010 г. министър Томислав Дончев ще даде старт на кампанията на Централния информационен офис в админис ...

10.09.2010Стартираха още четири процедури по ОПАК, насочени към държавната администрация

Днес, 10.09.2010 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" открива четири нови п ...

09.09.201019 граждани поставиха въпроси за еврофондовете на министър Томислав Дончев в приемния му ден

19 граждани, представители на фирми и неправителствени организации поставиха въпросите си за управлението на еврофондо ...

09.09.2010Има 113 кандидатури за технологична модернизация в големи предприятия

Общо 113 проектни предложения бяха подадени по процедурата за технологична модернизация в големи предприятия. Едно от ...

07.09.2010Предварително обсъждане на Насоките за кандидатстване по нова процедура по ОПТП

Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ" публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.