Новини

11.10.2010ОБЩИНА ВИДИН ПОДАДЕ ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОНА

На 8 октомври 2010 г. община Видин внесе проекта си за изграждане на интегрираната система за управление на отпадъците ...

04.10.2010Бизнесът подаде двойно повече проекти за покриване на международно признати стандарти по ОП „Конкурентоспособност”

До 30 септември 2010 г. - крайния срок за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помо ...

01.10.2010В бюрата по труда стартира приемът на документи по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”

От днес, 01.10.2010 стартира приемът на документи за кандидатстване по проект "Ново начало - от образование към з ...

30.09.2010Представители на Европейската комисия посетиха строителните обекти от втори метродиаметър

На 29 септември 2010 г. представители на Генерална дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия посетих ...

30.09.2010МИНИСТЪР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЩЕ ОТКРИЕ АКАДЕМИЧНА 2010/2011

На 1 октомври 2010 г. министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще открие новата акад ...

28.09.2010Стартира информационната кампания за новите процедури по ОПАК

Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков ще открие информационната кампания за новите пр ...

28.09.2010Министър Томислав Дончев даде старт на реконструкцията на пътя Пловдив - с. Шишманци

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев даде старт на проекта за цялостна реконстру ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.