Новини

02.11.2010Удължава се срокът на две процедури „Траснационално и междурегионално сътрудничество” (подприоритет 1.6 и 2.5) по ОПАК

Във връзка с големия интерес към процедурите, множеството постъпили по време на информационните дни въпроси и предложе ...

29.10.2010Създават се условия за засилен граждански контрол по европейските проекти

Министър Томислав Дончев представи напредъка в изпълнението на Оперативните програми и промените в управлението на евро ...

28.10.201034 МЛН. ЛВ. ОТ ОПОС ЗА ПРОЕКТИ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ

С безвъзмездна финансова помощ от ОПОС ще се опазват и възстановяват ценни видове и местообитания. Управляващият орга ...

26.10.2010Томислав Дончев: От днес всеки гражданин може да провери в Интернет колко проекта се изпълняват в общината му, на каква стойност са и кой ги изпълнява

От днес всеки гражданин вече има възможност да провери в Интернет колко проекта се изпълняват в общината му, на каква ...

18.10.2010Финансирането от ЕС – по опростени правила и с ускорени плащания

Министър Томислав Дончев представи напредъка в изпълнението на Оперативните програми и промените в управлението на евр ...

18.10.2010Министър Томислав Дончев участва в дискусия във ВСУ

Инвестиции в България ще има след подобряване на инфраструктурата - за целта обаче трябва да се предприемат системни де ...

12.10.2010МИНИСТЪР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ВРЪЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ОБЩИНАРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, ОБУЧЕНИ ДА УПРАВЛЯВАТ ЕВРОПРОЕКТИ

Министърът по управления на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев връчи днес, на официална церемония в Минист ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.