Новини

15.11.2010Над 100 проектни предложения са постъпили по две процедури по ОПАК

Общо 116 са получените проектни предложения по две процедури по Оперативна програма „Административен капацитет" ( ...

12.11.2010Стартира конкурс за журналистически материали за еврофондовете

„Еврофондовете в българските медии" e журналистическият конкурс обявен в Ловеч от министъра по управление на средстват ...

12.11.2010Томислав Дончев: Обмисляме централна структура да управлява Оперативните програми на ЕС в България от 2014 г.

Министър Томислав Дончев представи напредъка в използването на европейското финансиране и промените в управлението на ...

11.11.2010„България трябва да определи ключовите приоритети в развитието си за предстоящите 10 години”, заяви Томислав Дончев

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз - Томислав Дончев посочи, че определянето на приоритетите в ...

09.11.2010ДВАНАДЕСЕТ ОФЕРТИ КАНДИДАТСТВАТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-БУРГАС

На 09 ноември 2010 г., в 10.00 ч., в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура" бяха отворени о ...

08.11.2010ПОКАНА за кандидатстване по годишна програма за 2009 г. на Европейския интеграционен фонд

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция", МТСП, в качеството си на Отговорен орган на Европейския ф ...

08.11.2010Конкурс за избор на външни оценители

Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция" в МТСП, в качеството си на Отговорен орган по Европейския ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.