Новини

24.11.2010България подкрепи опростяване на процедурите и по-добро фокусиране на финансовата подкрепа на ЕК през следващия програмен период

България подкрепя опростяване на процедурите и по-добро фокусиране на финансовата подкрепа на ЕК през следващия програ ...

24.11.2010ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА” ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Министър Нона Караджова и кметът на община Ботевград Георги Георгиев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна ...

23.11.2010Прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-201 ...

23.11.2010Европейският Инвестиционен Фонд обявява стартирането на три процедури за заявяване на интерес от Финансови посредници, които ще получат средства от Холдинговия Фонд по JEREMIE, България

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) има удоволствието да обяви публикуването на три Покани за заявяване на интерес п ...

18.11.2010Томислав Дончев: Българското правителство ще създаде силен централен механизъм за координация на помощта на международните финансови институции

Днес по инициатива на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев се проведе първа по ро ...

16.11.2010Томислав Дончев: Средствата от ЕС трябва да са мотор на развитието и растежа

„Средствата от ЕС не са ресурс, с който да покрием текущите си нужди. Те са лимитирани и трябва да са мотор на развити ...

16.11.2010Среща на министрите от Вишеградската четворка + България, Румъния и Словения, отговарящи за европейската кохезионна политика

На 15 ноември 2010 г. в Братислава в присъствието на комисаря по регионалната политика на ЕС, г-н Йоханес Хан, министр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.