Новини

26.11.2010Ускоряване на изпълнението на Оперативна програма „Конкурентоспособност” поиска министърът по управление на средствата от ЕС

Необходимо е ускоряване на изпълнението на Оперативна програма „Конкурентоспособност", за да достигнат максимално ...

25.11.2010ТРИНАЙСЕТ ОБЩИНИ ПОЛУЧИХА ПОКАНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Това са Бяла (Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Самоков, Никопол, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Ст ...

25.11.2010Промените в Закона за обществените поръчки е един от най-важните приоритети за правителството

„Промените в Закона за обществените поръчки е един от най-важните приоритети за правителството." Това заяви днес ...

25.11.2010Томислав Дончев: Държава, която не се грижи за децата си няма право на бъдеще

„Деинституционализацията е претенциозна дума, зад която обаче се крие единствената алтернатива за достоен живот на пов ...

25.11.2010Томислав Дончев: Вътрешният одит е не просто първи контролен орган, а инструмент за подобряване на работата при управление на евросредства

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев бе гост на Първата национална конференция на Института на ...

25.11.2010Томислав Дончев: Повече от 50% от общините в България имат капацитет да подготвят и управляват европроекти

Повече от 50% от общините в България имат капацитет не само да подготвят проекти по европейските програми, но и да ги ...

25.11.2010Томислав Дончев: Важно е да бъде определено в кои сектори на икономиката трябва да се инвестират обществени средства

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев заяви на откриването на  конференцията „Фактори за иконом ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.