Новини

06.12.2010Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува Индикативна годишна работна програма за 2011 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 200 ...

03.12.20106 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА „ЕВРОФОНДОВЕТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ"

Журналистическите материали трябва да представят проект или програма, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезион ...

03.12.2010България участва в конференция, посветена на JESSICA и JEREMIE

На 29 и 30 ноември 2010 г., в гр. Брюксел, Белгия, Европейската Комисия, в сътрудничество с Европейска инвестиционна б ...

02.12.2010Обявиха тръжната процедура за проектиране и строителство на Лот 1 от автомагистрала „Марица”

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви открита тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Опред ...

26.11.2010УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА” ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В СЕКТОР БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." стартира информационни дни по процед ...

26.11.2010Обявена е процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” по ОП „Конкурентоспособност”

На 26.11.2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативна програма „Разви ...

26.11.2010Томислав Дончев: Образованието и инфраструктурата са безспорни приоритети за следващия програмен период след 2014 година

Mинистър Томислав Дончев представи напредъка в използването на европейското финансиране и промените в управлението на ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.