Новини

22.12.2010Европейската комисия одобри формуляра за кандидатстване на АМ „Тракия”

С Решение на Европейската комисия от 21.12.2010 г. е одобрен формулярът за кандидатстване за проект „Доизграждане на а ...

21.12.2010Информационно събитие за популяризиране на резултатите от успешното изпълнение на Проект № 0013-ЦКЗ-2.0

Днес, 21 декември 2010 г. се проведе Информационно събитие за популяризиране на резултатите от успешното изпълнение на ...

21.12.2010Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев участва в коледното тържество за деца, лишени от родителски грижи

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, койт ...

17.12.2010УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА” ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В СЕКТОР БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." проведе информационни дни по процед ...

14.12.2010Томислав Дончев: 2010 е първата година, през която половината от направените инвестиции са с европейски пари

„2010 е първата година, през която половината от направените инвестиции в България са с европейски пари." Това съобщи д ...

13.12.2010Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще участва в заключителната церемония на информационната кампания за еврофондовете

Томислав Дончев ще представи данните за 2010 г. за усвоените средства от Оперативните програми. Участието на министър ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.