Новини

03.02.2011Над 100 проектни предложения са постъпили по две процедури по ОПАК

Общо 101 са получените проектни предложения по две процедури по Оперативна програма „Административен капацитет" ( ...

01.02.2011ОПОС ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ

Три милиона лева са предвидени за планове за управление на 13 защитени зони за дивите птици. Управляващият орган ...

31.01.2011Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев е на работно посещение във Великобритания

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев е на работно посещение във Великобритания от 30 януари до ...

27.01.2011На 28.01.2011 г. министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще участва в среща на всички областни управители в гр. Ямбол

Утре, 28.01.2011 г., министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще бъде в гр. Ямбол за среща с всичк ...

25.01.2011Приключи набирането на Заявления за интерес по три инструмента за финансов инженеринг в рамките на инициативата JEREMIE

На 17 януари т. г. приключи набирането на Заявления за интерес на Финансови посредници, които ще получат средства от Х ...

25.01.2011Информационни дни по обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

От 01.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в 6 града на страната, съгласно приложения график,  ще се проведат информационни дни ...

25.01.2011МЗ на ОПРКБИ започна подписването на договорите по процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

На 20 януари 2011 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Междин ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.