Новини

22.02.2011ПОДПИСАН Е ДОГОВОРЪТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕТАП ІІ ОТ ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО

На 22 февруари 2011 г. между Управляващия орган на ОП "Транспорт" и „Метрополитен" ЕАД беше подписан до ...

22.02.2011Подписват договора за финансиране на етап ІІ от проекта за разширение на софийското метро

На 22.02.2011 г от 10,30 часа в зала № 5 на Столична община, в присъствието на кмета на гр. София Йорданка Фандъкова, ...

18.02.2011Насоките за кандидатстване по нова процедура по ОПАК са публикувани за мнения и коментари

Проект на Насоките за кандидатстване по процедура „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките рес ...

18.02.201121 февруари – Министър Томислав Дончев ще участва в дискусия посветена на лобирането пред Европейските институции

На 21 февруари 2011 г. министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще участва в обществ ...

17.02.2011Министър Томислав Дончев приключи втори кръг от преговорите по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и неговият екип проведоха днес втори кръг от преговорите з ...

16.02.2011Министър Томислав Дончев обсъди планирането на Кохезионната политика във Великобритания

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев направи четиридневна работна визита във Вел ...

14.02.2011Информационна среща за LIFE+ 2011

През февруари 2011 г. Европейската комисия ще публикува петата обява за набиране на проекти за Програмата LIFE+, която ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.