Новини

01.03.2011РАЗЛОГ ЩЕ ПОЛУЧИ ОСЕМ МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВиК МРЕЖАТА В ГРАДА

Община Разлог ще получи осем милиона лева за модернизиране на ВиК мрежата в града. Договорът за безвъзмездното финанси ...

01.03.2011Стартираха четири нови процедури по ОПАК за 20 млн.лв.

Отворени са общо четири нови процедури по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК). Това са: ...

28.02.2011Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще вземе участие в Общото събрание на НСОРБ

На 01.03.2011 г. министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще вземе участие в Общото събрание на На ...

25.02.2011Стартират четири нови процедури по ОПАК

В понеделник, 28 февруари 2011 г., ще бъдат открити общо четири нови процедури по Оперативна програма „Административен ...

25.02.2011Програма ФАР отчете резултатите си

На 24ти февруари 2011 г., в Министерския съвет се проведе XVII-то заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) ...

24.02.2011МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЗЛОГ

Церемонията е на 26 февруари, събота, от 14:00 ч. в сградата на община Разлог   Министърът на околната среда ...

24.02.2011Кралство Норвегия е инвестирало в България 41,5 млн. евро в периода 2007-2009 г.

Кралство Норвегия е инвестирало в България  41,5 млн. евро в периода 2007-2009 г. Средствата са осигурени по Норвежкат ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.