Новини

20.02.2015ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДАДЕ ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" получи одобрението на  Европейската комисия за изпъ ...

20.02.2015ОДОБРЕНИ СА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Европейската Комисия уведоми българските власти, че е одобрила нови две български програми за програмен период 2014- ...

06.02.2015Стартира конкурсът на ЕК за добри практики в публичната администрация EPSA 2015

От 5 февруари до 17 април 2015 г. административните структури от всички държави – членки на ЕС, могат да кандидат ...

04.02.2015През 2015 г. ще се положат максимум усилия, за да се навакса закъснението при изграждането на обходния път на Габрово

Вицепремиерът Томислав Дончев, министрите на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, на транспорта ...

04.02.2015УО на ОПРР организира обучение на бенефициенти за актуализирания Наръчник за управление и изпълнение на ОПРР 2007-2013 г. и представяне на акценти от ОПРР 2014-2020 г.

Обучението ще се проведе на 20 февруари 2015 г. (петък) от 09:00 до 16:00 ч. в  зала „Тервел", Парк хотел Стара ...

03.02.2015Върховният административен съд внедрява система за електронно правосъдие

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) Върховният административен съд разрабо ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.