Новини

24.03.2011Представители на всички общини - областни центрове и техни партньори обсъдиха създадените правила за работа на 27-те областни информационни офиси по Кохезионна политика на ЕС

Представители на всички общини - областни центрове и техни партньори обсъдиха на среща, организирана в Правец на 21 и ...

24.03.201142 ПРОЕКТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА 34 МЛН.ЛВ.

Оценката на предложенията ще приключи до края на месец юни. Общо 42 проекта бяха подадени в МОСВ по процедурата & ...

23.03.2011Обучение за бенефициенти по процедура BG161PO003-2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия" по „Конкурентоспособност”

На 29 март 2011 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската иконо ...

21.03.2011Министър Дончев ще открие среща за разясняване на създадените правила за работа на 27-те областни информационни центрове по Кохезионна политика на ЕС

Днес министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев  ще открие среща за популяризиране и разясняване на ...

16.03.201117 март – Министър Томислав Дончев ще участва в официалното откриване на пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Хисаря

Утре, 17 март 2011 г., министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще участва в церемон ...

15.03.2011По ОПРКБИ са сключeни договори по открита процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Управл ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.