Новини

01.04.2011ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.3.04 "СЪПРИЧАСТНОСТ"

На 31.03.2011 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.3.04 "СЪПРИЧАСТНОСТ", Оперативн ...

31.03.2011Уточнение относно публикуваните днес изменения в Насоките за кандидатстване по седем процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност”

Във връзка с публикуваните по-рано днес изменени Насоки за кандидатстване по седемте отворени за подаване на проектни ...

31.03.2011Обществено обсъждане на процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОПРКБИ

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 п ...

31.03.2011ИЗМЕНЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЕДЕМ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност" публикува изменени Насоки за кандидатстване по седем процедури п ...

30.03.2011УО НА ОПОС ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В СЕКТОР БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." ще проведе информационни дни по про ...

28.03.2011Стартира информационна кампания по процедура по ОПАК, насочена към съдилищата

Общо три информационни дни по процедура „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси" (под ...

25.03.2011Дискусия за Ръководство с правилата и процедурите за работата на Централния информационен и координационен офис

На среща, организирана в Правец на 22 и 23 март 2011 г., представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Т ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.