Новини

13.04.2011Томислав Дончев ще участва в кръглата маса на тема „Структурните фондове за развитие на туристическите атракции”

На 14 април министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще участва в кръгла маса на тема „Структурнит ...

12.04.2011Министър Томислав Дончев ще посети Пазарджик и Пещера

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще подкрепи инициативата на Н. Пр. Джудит Ланг, посланик ...

11.04.2011Министър Томислав Дончев ще участва в конференция за насърчаване на инвестициите в Северозападна България

Утре, 12 април 2011 г., министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще участва в конфер ...

08.04.2011ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА

На 7 април 2011 г.,  в София се проведе Заключителна конференция, посветена на резултатите от 3-годишната работа (2008 ...

08.04.2011Томислав Дончев: Най-голямото предизвикателство пред интеграционната политика е мобилизацията на обществена подкрепа

„Твърдо вярвам, че интеграцията на малцинствата е национален приоритет и той трябва да бъде осъзнат като такъв не само ...

07.04.2011Министър Томислав Дончев ще участва в тържественото отбелязване на Международния ден на ромите в Министерски съвет

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще участва утре, 8 април, в тържественото о ...

07.04.20118 април – Министър Томислав Дончев ще участва в национален форум посветен на ромската интеграция в Монтана

На 8 април 2011 г., петък, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще участва в нац ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.