Новини

12.05.2011Министър Томислав Дончев ще открие изложението „Европа за нас”

Утре, 13 май 2011 г. (петък), от 10.00 ч. пред зала 6 на Националния дворец на културата, министърът по управление на ...

11.05.201112 май – Министър Томислав Дончев ще връчи наградата за най-добър проект в конкурса „Клуб на еврооптимиста”

Утре, 12 май 2011 г., от 14.30 в залата за дискусии на „Медийна група България Холдинг" на бул. „Цариградско шосе" 47, ...

10.05.2011Годишно информационно събитие на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 14 май от 10.00 часа в градинката зад НДК пред входа на зала 6 в шатра №1 ще се проведе годишното информационно съб ...

10.05.2011Среща на служителите по информация и публичност на мрежата ИНФОРМ на ЕК в София

На 17 и 18 май 2011 г. в гр. София ще се проведе Седмата официална среща на мрежата ИНФОРМ на Генерална дирекция „Реги ...

05.05.2011Министър Томислав Дончев ще участва в международна конференция „Преходът в Централна и Източна Европа и промените в близкия изток”

Днес, 5 май 2011г. (четвъртък), министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще участва ...

04.05.2011Изложение „Европа за нас” ще се проведе от 13 до 15 май

На събитието ще бъдат представени новите възможности за финансиране по всички оперативни програми Международно и ...

03.05.2011Информационната система за дистанционно обучение за регионални и местни власти вече е достъпна онлайн

Информационната система за дистанционно обучение е достъпна на адрес: http://www.eufundslearning.government.bg/. Разра ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.