Новини

17.05.2011Т. Дончев: Осигуряването на прозрачност и отчетност при разходването на средства от Европейските фондове е водещ приоритет

През последната година бяха засилени усилията за гарантиране на максимална информираност и публичност при разходване н ...

16.05.2011Министър Томислав Дончев ще открие 7-мата среща на служителите по информация и публичност на мрежата ИНФОРМ на ЕК

Утре, 17 май 2011 г. (вторник), от 11,15 часа в зала „Триадица" на комплекс „Бояна" министърът по управление ...

14.05.2011Изграждането на завода за отпадъци на София ще бъде одобрено до няколко седмици

Изграждането на завода за отпадъци на София ще бъде одобрено до няколко седмици. Това заяви Генералният директор на Ген ...

13.05.2011Ръководителят на Генерална дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия Дирк Анер идва на двудневно посещение у нас

Генералният директор на Генерална дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия Дирк Анер пристига днес на дв ...

12.05.2011Томислав Дончев: Към момента се наблюдава добър темп на договаряне по ОПТП

„Към момента се наблюдава добър темп на договаряне по Оперативна програма „Техническа помощ" - приблизително 53% от пр ...

12.05.2011Министър Томислав Дончев връчи наградата за най-добър проект в конкурса „Клуб на еврооптимиста”

„Надявам се вашата история за успешно реализиран проект да вдъхнови и други. Това беше и една от основните ни цели в к ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.