Новини

02.06.2011ПРЕДСТОЯТ ОБУЧЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИСУН

На 01.06.2011 г. беше назначен сътрудник по управление на европейски проекти в рамките на проект № 0040-ЦКЗ-2.2 „Посто ...

02.06.2011Документи във връзка с изготвянето на Националната програма за развитие: България 2020

Националната програма за развитие: България 2020 (НПР) има за цел да очертае социално-икономическото развитие на стран ...

01.06.2011Правителството одобри промени в Закона за обществените поръчки

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, подготвен от работн ...

31.05.2011Томислав Дончев: Изпълнените пилотни проекти дадоха възможност за въвеждане на иновативни технологии и обмен на опит в сфери, в които страните-донори притежават специфична експертиза

Министърът по управление на средствата от ЕС и посланикът на Норвегия у нас официално откриха и пътуващата изложба, пр ...

27.05.2011Среща на министрите, отговорни за Кохезионната политика на ЕС

По покана на Унгарското председателство на 20 май министрите, отговорни за Кохезионната политика на ЕС, се срещнаха в ...

20.05.2011ЕК официално поздрави България за осъществените реформи в ОП Околна среда

Министерството на околната среда и водите е изпълнило всички препоръки на Европейската комисия за подобряване на систе ...

20.05.2011Актуализиран проект на промените в ЗОП

След множество обществени обсъждания с различни браншови, неправителствени организации и представители на местните вла ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.