Новини

16.06.2011126,6 млн.евро ни предоставят Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за здравеопазване, образование, възстановяване на културно и природно наследство

Меморандумите за безвъзмездно предоставяне на средствата ще се подпишат утре в присъствието на министър-председателя Б ...

16.06.2011Бойко Борисов: Евросредствата вече са достъпни 24 часа в денонощието

„Ползата от въвеждането на електронните услуги за кандидатстващите за европейско финансиране не се измерва само със сп ...

15.06.2011СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ИСУН

На 14.06.2011 г. беше одобрен проект № 0081-ЦКЗ-2.1 „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН", изпълн ...

15.06.2011Публикувани са Изисквания за идентифицирането на интегрирани проекти за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи

Стартира набирането на проектни идеи с цел създаване на пилотен модел за осигуряване на съвременни социални жилища и з ...

14.06.2011СЕМИНАР ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ В ПЛАНИРАНЕТО И УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

На 15.06.2011 г. в  СУ „Св. Климент Охридски" ще се състои семинар на тема „Хармонизиране на геопространствените данни ...

14.06.2011Министър-председателят Бойко Борисов и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще дадат официалния старт на електронните услуги в ИСУН

Премиерът Бойко Борисов и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще дадат официалния старт на ел ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.